Begeleid rijden met 2todrive

2todrive houdt in, dat leerlingen al van 16,5 jaar mogen beginnen met rijlessen en het praktijkexamen mogen afleggen vanaf hun 17e jaar. Geslaagd en je rijbewijs in de pocket? Dan mag je tot je 18e begeleid de weg op. Dat scheelt een hoop tijd, maar er is nog een andere, belangrijke reden!

Het aantal ongelukken onder beginnende, jonge bestuurders is hoog. Om het aantal ongelukken onder deze groep te verminderen, is er in Nederland, naar Duits voorbeeld, in 2011 met 2todrive gestart bij wijze van proef.

2todrive mag niet zomaar, je dient je te houden aan een aantal regels:
1. Tot aan de 18e verjaardag moet er een begeleidende coach naast de beginnend bestuurder zitten.
2. Deze coach dient minimaal 27 jaar oud te zijn en moet minimaal 5 jaar het rijbewijs B in bezit hebben.
3. Ook mag een coach de afgelopen 4 jaar geen ontzegging van de rijbevoegdheid hebben gehad vanwege alcohol of drugs of betrokken zijn geweest bij strafrechtelijke zaken i.v.m. verkeersovertredingen.

Hoe gaat het in z’n werk?
De coach dient zich via de website van het RDW aan te melden, maar de beginnend bestuurder kiest zelf de coach. Dit moet er minimaal 1 zijn, maar niet meer dan 5.
Nadat de coaches zijn ingeschreven, kan de 2todrive bestuurder de begeleiderspas via de website van het RDW aanvragen. Op deze begeleiderspas worden de namen van de ingeschreven coaches vermeld.

Wat is nu precies de rol van de coach?
Bij 2todrive neemt de coach een bijzondere rol aan. De coach is immers geen rijinstructeur of examinator. In dit specifieke geval is de coach een aanspreekpunt voor de beginnend bestuurder, een soort buddy. Denk bijvoorbeeld aan complexe verkeerssituaties waar de beginnend bestuurder nog niet de rijervaring heeft om een goede inschatting te maken.

Positieve feedback is dan essentieel! Naar mate de 2todriver meer kilometers heeft afgelegd met de coach, zal de inschatting en voorbereiding van complexe verkeerssituaties vlotter gaan verlopen. Dat is pure winst!

De coach benoemt na afloop van de rit de situaties die goed zijn opgelost tijdens het rijden, complimenteert de 2todriver hiervoor en geeft tips over zaken die wat meer aandacht behoeven.

Hoe gaat verder het vanaf je 18e?
Vanaf de 18e verjaardag mag de 2todriver alleen in de auto aan het verkeer deelnemen en vervalt de officiële rol van de coach. Natuurlijk mag de (ex)coach wel tips en feedback blijven geven! Puntje van aandacht: de 2todriver is niet de BOB voor de coach tot aan de 18e verjaardag 😊. De coach zal, evenals de 2todriver, bij controle altijd het rijbewijs moeten tonen.

Rijden met een coach, is tot je 18e de juiste approach!

Groen de weg op? Neem rijlessen in een elektrische auto!

Volg ons op Social Media