Protocol autorijlessen Verkeersschool Van Genderen

1. Vooraf wordt door de rijschoolhouder die verantwoordelijk is dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

(1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
(2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts(vanaf 38 graden), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

2. De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

3. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan. Er loopt nog een onderzoek door TNO of dit nodig is.

4. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt een checklist, afgeleid van het protocol).

5. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

6. Er mogen in het lesvoertuig maar 2 mensen zitten: de leerling en de instructeur.
Het advies is om contact van leerlingen onderling te allen tijde te voorkomen. Dat sluit aan bij de voorwaarde waar premier Rutte tijdens de persconferentie van 6 mei over sprak om waar mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Aanbevolen wordt om de lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.

Nog een aantal punten: buiten de auto moeten we fysiek contact vermijden en anderhalve meter afstand houden. We verlaten na de les de auto en bespreken buiten aanvullende instructies en we geven de instructies en maatregelen zichtbaar aan in het voertuig.

Examen bij het CBR

• Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuisblijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)

• Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).

• Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.

• De rijinstructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.

• Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. Derijinstructeur zet de telefoon op mute.

• Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.

• Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.

• Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.

• Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.

• Er zijn looproutes aangebracht.

• De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.

• Bij theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil.

Groen de weg op? Neem rijlessen in een elektrische auto!

Volg ons op Social Media