Puntenrijbewijs en beginnersrijbewijs

Verkeersschool Van Genderen krijgt regelmatig de vraag van (oud) leerlingen of voor hen het puntenrijbewijs of het beginnersrijbewijs geldt, of misschien beiden? En hoe zit het dan met strafpunten voor de beginnende bestuurder?

Het puntenrijbewijs is een puntensysteem en geldt voor alle bestuurders, ongeacht of de bestuurder net is geslaagd voor het rijbewijs of al meerdere jaren in het bezit is van het rijbewijs. Het puntenrijbewijs is bedoeld om het rijden onder invloed tegen te gaan. Wordt een bestuurder binnen 5 jaar 2 keer veroordeeld met teveel alcohol op en is de tweede keer geconstateerd dat er meer dan 1,3 promille in het bloed is opgenomen dan volgt direct intrekking van het rijbewijs en zal de bestuurder bij het CBR opnieuw een rijexamen moeten afleggen. Voor de beginnend bestuurder geldt een maximum promillage van 0,2 promille.

Naast de straffen die Justitie zal eisen zoals bijv. een boete, rijontzegging, taakstraf/gevangenisstraf kan het CBR ook een verplichte cursus over alcohol in het verkeer of een verplicht onderzoek naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid als aanvullende maatregel opleggen.
De kosten van deze maatregel kunnen oplopen tot ruimschoots boven de € 1.000,00 en dienen door de bestuurder zelf te worden betaald.

Het beginnersrijbewijs geldt voor bestuurders die 5 of 7 jaar (als het eerste rijbewijs voor het 18e jaar is afgegeven) het rijbewijs (afgiftedatum) hebben. Bij een beginnersrijbewijs kan een bestuurder strafpunten krijgen wanneer de politie de bestuurder staande houdt voor een verkeersovertreding, politie moet dan wel zelf geconstateerd hebben dat bestuurder de verkeersovertreding heeft gemaakt.

Verkeersovertredingen waarbij de bestuurder een strafpunt kan krijgen zijn:
Gevaar of hinder veroorzaken in het verkeer, veroorzaken van een verkeersongeval waardoor een ander wordt gedood of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht, bumperkleven bij een snelheid van meer dan 80 km per uur, ook wanneer er op autosnelwegen meer dan 40 km per uur te snel wordt gereden en op andere wegen meer dan 30 km per uur te snel wordt gereden, of het niet goed naleven van de verkeersregels waardoor een aanrijding met letsel of materiële schade is ontstaan.

Wordt een beginnend bestuurder voor de tweede keer binnen deze 5 of 7 jaar voor een verkeersovertreding aangehouden en veroordeeld, dan moet het rijbewijs bij de politie worden ingeleverd. Deze melden dit aan het CBR en het CBR zal een onderzoek starten naar de rijvaardigheid van de bestuurder.

Afhankelijk van dit onderzoek zal worden bepaald of het rijbewijs definitief wordt ingetrokken en dan zal de bestuurder opnieuw een rijexamen moeten afleggen.

Meer info hieromtrent:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-puntenrijbewijs-en-per-wanneer-is-dit-ingevoerd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-beginnersrijbewijs

Groen de weg op? Neem rijlessen in een elektrische auto!

Volg ons op Social Media