Wanneer mag je rechts inhalen?

Tijdens de rijlessen kan het voorkomen dat een leerling meer tijd nodig heeft om van rijstrook te wisselen dan het overige verkeer. Met name in de bebouwde kom op gebiedsontsluitingswegen komt het regelmatig voor dat bestuurders niet altijd het geduld en begrip kunnen opbrengen wanneer de leerling op de linker rijstrook rijdt en daarna wil opschuiven naar de rechter rijstrook.

Het scannen van het verkeer door de leerling, aanpassen van de snelheid en richting aangeven op het juiste moment zijn verkeerstaken die nu eenmaal tijd en oefening vragen. Het reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV 1990), hoofdstuk 2, § 2, artikel 11 laat aan duidelijkheid echter niets te wensen over.

Ter opfrissing hieronder nog een keer de regelgeving:

• Inhalen geschiedt links.
• Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
• Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
• Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
• Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Ter aanvulling hieronder ook artikel 12:

• Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.

En § 3, artikel 13:

• Bij fileverkeer behoeft, indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd.
• Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald.

En § 18, artikelen 47 en 48:

•Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.
•Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotondes rechts in te halen.

Als ezelsbruggetje voor wat betreft de uitzonderingen op het links aanhalen, maken de leerlingen gebruik van het woord FRUIT:

Files
Rotondes
Uitrijstroken
Invoegstroken
Trams

Verkeersboete voor het rechts inhalen bedraagt dit jaar € 240,00 (excl. € 9,00 administratiekosten). De verkeersboete voor het onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg bedraagt € 140,00 (excl. € 9,00 administratiekosten).

En natuurlijk komt het de verkeersveiligheid ten goede wanneer verkeersdeelnemers elkaar de ruimte en tijd gunnen om verkeerstaken uit te voeren.

Groen de weg op? Neem rijlessen in een elektrische auto!

Volg ons op Social Media