Wanneer moet je richting aangeven?

Eén van de ergernissen bij deelname aan het verkeer is wanneer bestuurders niet of te laat richting aangeven.

De betekenis van een richtingaanwijzer volgens Wikipedia is:

Een richtingaanwijzer, clignoteur of knipperlicht is een signalisatielicht op een voertuig dat wordt gebruikt om andere verkeersdeelnemers duidelijk te maken dat een voertuig van richting gaat veranderen of een zijdelingse beweging gaat maken.

In het reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990 (RVV 1990), hoofdstuk 2, § 24, artikel 55 wordt hierover het volgende vermeld:

Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Het tijdig aangeven van richting zorgt immers voor duidelijkheid naar de andere verkeersdeelnemers toe, bevordert de doorstroming en komt de verkeersveiligheid ten goede.
Maar moet er nu ook richting naar links worden aangegeven wanneer een bestuurder een rotonde nadert en deze driekwart of vierkwart wil berijden?

Wettelijk gezien hoeft dit niet, enkel bij het verlaten van de rotonde is richting aangeven immers verplicht, maar het is wel duidelijk naar overige verkeersdeelnemers toe wat de bedoeling van de bestuurder op de rotonde is.

En hoe zit het ook alweer wanneer er de bestuurder op een voorrangsweg rijdt en hij of zij het onderbord afbuigende voorrangsweg nadert?

Ook hiervoor geldt dat er wettelijk gezien geen richting hoeft te worden aangegeven wanneer de bestuurder deze (afbuigende) voorrangsweg vervolgt, maar voor de andere verkeersdeelnemers schept het wel meer duidelijkheid wanneer de bestuurder richting aangeeft.

En de fietsers dan? Moeten die geen hand uitsteken wanneer zij afslaan of wanneer zij een rotonde verlaten?

Jazeker, ook voor fietsers geldt deze regel en op rotondes komt het gelukkig steeds vaker voor dat fietsers dit ook meer gaan beseffen. Het komt tenslotte ook hun veiligheid ten goede.

Het op tijd richting aangeven is dus wettelijk verplicht en kan bij het niet naleven hiervan een verkeersboete opleveren van € 35,00 (fietsers) of € 95,00 (excl. € 9,00 administratiekosten).

Groen de weg op? Neem rijlessen in een elektrische auto!

Volg ons op Social Media