Wat zijn ook alweer de regels bij het richting aangeven bij een rotonde?

Je kunt bij een rotonde meteen rechtsaf gaan (1e afslag), rechtdoor gaan (2e afslag), of linksaf gaan (3e afslag). In alle gevallen is het belangrijk dat je richting aangeeft, maar hoe zat het ook alweer?

Wat is een rotonde?
Volgens de rijprocedure B 2024 (uitgegeven door het CBR), is een rotonde een knooppunt van wegen (anders dan een kruispunt), waarop het verkeer in een rondgaande beweging verwerkt wordt. Om de snelheid te beperken en daardoor de veiligheid te vergroten, worden kruispunten vaak gereconstrueerd tot zogeheten minirotondes waar een (brom)fietsstrook ook deel van kan uitmaken.

Lezersvraag en reacties
Een aantal weken geleden werd er in een landelijk dagblad de vraag gesteld, of het verplicht is alvast richting naar links aan te geven wanneer de rotonde driekwart wordt gereden en zo ja, of dit dan niet verwarring zou brengen voor de overige weggebruikers. Je stuurt immers wanneer je de rotonde oprijdt in eerste instantie naar rechts, om pas daarna het stuur naar links te draaien wanneer je op de rotonde rijdt.

De reacties van lezers op dit ingezonden bericht varieerden van: “Volkomen terecht” tot “Complete onzin”. De opmerkingen die het meest werden geuit, gingen vooral over het onlogische van deze regel. Als je de intentie hebt om de rotonde driekwart rond te rijden, dan het niet logisch is om al richting naar links aan te geven.

Andere reacties gaven aan, dat het wel degelijk duidelijk is voor alle weggebruikers wanneer er bij het naderen van de rotonde alvast richting wordt aangegeven bij het plan om de rotonde voor driekwart te berijden. Het verkeer dat van tegenovergestelde richting de rotonde nadert, ziet dan immers al ruim van te voren dat de bestuurder op de rotonde deze niet gaat verlaten op het eerste kwart (rechtsaf), of tweede kwart (rechtdoor) en kan zich daardoor beter voorbereiden. De regels omtrent richting aangeven, zijn er tenslotte voor bedoeld om medeweggebruikers te laten weten, wat je van plan bent. Enige duidelijkheid over regelgeving lijkt hier op z’n plaats!

Wat zijn de regels?
De rijprocedure B is duidelijk over hoe en wanneer er richting moet worden gegeven bij het naderen van een (mini)rotonde die driekwart wordt bereden.
Onder het hoofdstuk “Gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten” staat het volgende geschreven:

“Bij driekwart ronden van de rotonde, op de toeleidende weg tijdig richting aangeven naar links.
Omwille van een betere communicatie met het andere verkeer kan het, afhankelijk van o.a. de te volgen rijrichting, zinvol zijn de richtingaanwijzer langer in werking te laten, bijv. bij minirotondes.

Tijdens de RIS rijopleiding zal daarom leerlingen altijd worden aangeleerd om de richtingaanwijzer alvast naar links aan te zetten op de toeleidende weg wanneer de (mini)rotonde voor driekwart zal worden bereden.

Bij het verlaten van de rotonde wordt de richtingaanwijzer uiteraard naar rechts aangezet. Tijdige en goede communicatie is tenslotte essentieel in het verkeer en bevordert de doorstroming en veiligheid.

Is er ook een 4e afslag op de rotonde? Jazeker! Gewoon een rondje rijden. 😉

Groen de weg op? Neem rijlessen in een elektrische auto!

Volg ons op Social Media